Mitt Åbo är en bra kommun för alla:

utbildning

högklassig utbildning från småbarnsfostran till högskolan

  inga skärningar i utbildningsresurser utan satsning på att Åbo har de bästa skolorna och bäst utbildning

  att satsa på lärarutbildning och fortsättningsutbildning samt ta hand om att lärarna orkar i sitt jobb

  i stället för att skära i specialutbildning ska man erbjuda det mera 

  mera resurser till språkundervisning och en tidigare början i språkinlärning

  bort med skolmobbningen

  att ta hand om att alla unga hittar sin väg i livet och inte blir marginaliserade


trafik

kollektivtrafik bör utvecklas till ännu bättre

mera elbussar i bruk men inga spårvagnar i Åbo

fungerande cykelförbindelser inom staden, speciellt i centrumområdet

en livskraftig skärgård är viktig 

en timmes tåg mellan Åbo och Helsingfors

mera flyg från Åbo till Europa och tillbaka

motion och idrott

varje barn och ungdom borde ha en hobby

motions- och idrottsplatser ska hållas i skick

mera utegym runt stan och idrottsplatser i aktiv bruk

en annan skridskobana (luistelumato) till västra delen av Åbo

träning för barn och unga ska vara gratis även i framtiden (inga användningsavgifter) och samma borde gälla studentföreningarna 

mera samarbete mellan staden och idrottsföreningarna (t.ex. stadens idrottsdagar där idrottsföreningar kan framställa sin verksamhet)

att ta hand om seniorernas kondition


kultur och gemenskap

ett mångsidigt kulturutbud

  både internationellt och inhemskt

  gratis och lättillgängligt

  utbud året runt

  en mötesplats till seniorer i (stadens) centrum

   mera volontärjobb

  att ta hand om varandra

miljöfrågår 

hållbara energilösningar så att staden kan vara koldioxidneutral tills 2040

att rengöra och förbättra Östersjön

källsortering av plast i husbolag

mera arbete för cirkulär ekonomi och en effektivare användning av resurser 

att undvika matsvinn i hushåll, restauranger och företag


arbetslivet

att erbjuda mångsidig utbildning (vuxenutbildning, fortbildning)

att skapa nya arbetsplatser

att uppmuntra människor till entreprenörskap och göra det lättare (bort med onödig byråkrati)

att ta hand om arbetstagare (rekreation, arbetshälsa, skolning)


trvisel

ett livligare salutorg och dess omgivning

grönområden ska hållas snygga runt hela staden

bra belysning inom hela staden

mera blomplanteringar, bänkar och soptunnor