Minun Turkuni on kaikille hyvä kunta:

koulutuksessa

koulutuksen tulee olla laadukasta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun

  koulutusresursseista ei leikata vaan panostetaan siihen, että Turusta löytyy maailman parhaimmat koulut ja opetus

  panostetaan opettajien koulutukseen ja jatkokoulutukseen sekä huolehditaan heidän jaksamisestaan

  erityisopetuksesta ei leikata vaan sitä tarjotaan lisää

  kieltenopetukseen lisää resursseja ja sen opetus aloitetaan aikaisemmin

  koulukiusaaminen pois

  huolehditaan siitä, että jokainen nuori löytää tiensä elämässä eikä syrjäydy


liikenteessä

kehitetään joukkoliikennettä nykyistä paremmaksi

otetaan lisää sähköbusseja käyttöön ja unohdetaan ratikka

tehdään pyöräverkostosta toimiva ympäri kaupunkia, erityisesti keskusta-alueella

pidetään saaristo elinvoimaisena

toteutetaan tunnin juna Turusta Helsinkiin

lisätään lentoja Turusta Eurooppaa ja takaisin

liikunnassa ja urheilussa

jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

liikunta- ja urheilupaikat pidetään kunnossa

lisätään ulkokuntosalien määrää ja otetaan hiekkakentät aktiiviseen käyttöön

rakennetaan toinen luistelumato länsipuolelle Turkua


pidetään lasten ja nuorten harrastaminen edelleenkin ilmaisena (ei salikäyttömaksuja) ja laajennetaan se myös opiskelijaurheiluseuroille

lisätään yhteistyötä kaupungin ja urheiluseurojen välillä (esim. kaupungin urheilupäivät, joissa urheiluseurat saavat esitellä ja mainostaa lajiaan sekä toimintaansa)

senioreiden fyysisestä kunnosta pidetään huolta 


kulttuurissa ja yhteisöllisyydessä

pidetään kaupungin kulttuuritarjonta monipuolisena

  kansainvälistä ja kotimaista

  maksutonta ja helposti lähestyttävää kulttuuria

  ympärivuotinen tarjonta

  senioreille tapaamispaikka keskutaan

   lisätään vapaaehtoistyötä

  huolehditaan toisistamme

ympäristöasioissa 

tehdään kestäviä energiaratkaisuja, jotta vuoteen 2040 mennessä asetettu hiilineutraalius saavutetaan

pistetään Itämeri kuntoon

muovinkeruupisteet taloyhtiöihin

tehdään enemmän työtä kiertotalouden ja resurssien tehokkaamman käytön eteen  

vältetään ruokahävikkiä kotitalouksissa, ravintoloissa ja yrityksissä


työelämässä 

tarjotaan monipuolista koulutusta (aikuiskoulutus, täydennyskoulutus)

luodaan uusia työpaikkoja

kannustetaan yrittäjyyteen ja tehdään siitä helpompaa (turha byrokratia pois)

pidetään huolta työntekijöistä (virkistäytyminen, työterveys, koulutus)viihtyvyydessä

elävöitetään kauppatori ja sen ympäristö

pidetään viheralueet siisteinä ympäri kaupungin

valaistukset kuntoon koko kaupungin alueella

lisää kukkaistutuksia, penkkejä ja roska-astioita